Máy Tính Net Game Thế Hệ 4

  • Intel® Pentium Dual Core G3250/I3-4160
  • 4GB DDR3 Bus 1600
  • Gigabyte N730 2GD5 ” 2Gb/128Bit/DDR5
  • Benq | LG | Asus | Venr  | AOC…20”,22”,24”inch Led | IPS
  • Gigabyte –  SK 1150 | Asus SK1150

 

 

X