Máy Tính Thế Hệ 6 SK 1151

  • Intel® Pentium Dual Core G4400 | Core I3-6100 | Core I5-6400
  • 4GB/8GB DDR4 Bus 2400
  • Ndivia Geforce GT 730 2GD5 | GTX 750Ti 2GD5 | GTX 950Ti 2GD5
  • Benq | LG | Asus | Venr  | AOC…20”,22”,24”,27” inch Led | IPS
  • Gigabyte – H110M-DS2 – SK 1151 | Asus H110 M-D SK1151

 

X